Staff

President Anna Chen Wu
Vice President & Artistic Director Jifang Yin
Vice President Dongshin Chang
Treasurer Carrie Mo
Workshop Director Yurong Xin
Board of Directors Anna Chen Wu, Jifang Yin, Jiehua Shi, Dezhang Wu, Lucy Yeh, Yu-Chiung Teng, Lucy Yeh, Chin Wang Lok, Dongshin Chang, Yurong Xin, Mark Tou, Carrie Mo
Advisors Chung-ho C. Frankel, Ben Wang

Comments are closed.