Staff

President Anna Chen Wu
Vice President Dongshin Chang
Artistic Director Dezhang Wu
Treasurer Carrie Mo
Workshop Director Yurong Xin
Board of Directors Anna Chen Wu, Jifang Yin, Jiehua Shi, Dezhang Wu, Lucy Yeh, Yu-Chiung Teng, Lucy Yeh, Chin Wang Lok, Dongshin Chang, Yurong Xin, Mark Tou, Carrie Mo
Advisors Ben Wang

Comments are closed.